close
تبلیغات در اینترنت
پسر ابان

حس ششم آبانی

1

حس ششم آبانی ها به شدت قویست . آنها بوی خطر , فتنه , خیانت , دورویی , نامردی و در نهایت جــدایی را حس میکنند اما عقلا نمیتوانند آن را به کسی اثبات کنند . 
آن زمان که حسشان , ندای بدی به آنها میدهد در اضطراب شدیدی فرو میروند اما تنها کاری که از دستشان بر میآید این است که یک سکوت مرگبار کنند و منتظر اتفاقی که قرار است بیافتد بنشینند . 

: حس ششم آبانی , پسر ابان ,